Aurkezpena


1995. urtean, Udalak, Foru Aldundiak eta Vital Kutxak lankidetza-hitzarmen bat sinatu zuten, gizarte-zerbitzuen arloan lan egiten duten irabazi asmorik gabeko elkarteentzako egoitza soziala sortzeko. Elkarteak Araban daude. Elkarte horien jarduerak, edukiak, helburuak eta xedeak ezgaitasuna sortzen duten eta urritasun psikiko, fisiko eta/edo sentsorialak dituzten talde edo pertsonen gizarteratzean eragina izan behar dute.

Helburuak

Federazioaren helburuak hauek dira: Federazioaren lokalak kudeatzea (Gasteizko Pintor Vicente Abreu, 7 - behea), federazioaren egoitza soziala integran.Conseguir gizarte-integrazioa eta Federazioa osatzen duten elkarte guztientzako jardueretarako afectados.Organizar behar den laguntza izan dezaten. Helburua da Gasteizko gizartea kolektibo horien inguruan sentsibilizatzea, heztea eta informatzea; gizarte-, osasun-, lan- eta irisgarritasun-neurriak aldarrikatzea, eta boluntarioak erakartzea.

Babesleak